+5
Български | English
Къщата е №4 от 100 национални туристически обекта
Мелнишки къщи Мелник - пейзаж Мелник Мелник Мелник-център Мелник-пейзаж
Мелник-пирамиди Кордопулова къща Кордопулова къща Кордопулова къща Кордопулова къща Кордопулова къща
Пътека към къщата Входната порта Главен вход Стая за преговори Мелник-пирамиди Св.Варвара
Гостната стая Кьошката Гостната стая Венецианско стъкло Стая за преговори Турската стая
Избата Избата Огромните бъчви По-малките бъчви Избата Място за дегустация
Най-голямата изба Подземните тунели Подземните тунели Тунелите Тунелите Народни носии
Стенни гардероби Стенни гардероби Вита стълба Вътрешна стълба Слънчевия часовник Нощен изглед
Създаден от Интерфейс